Jdi na obsah Jdi na menu

Průběh revoluce

Aby vyřešil krizi, král svolává generální stavy. Ale toto shromáždění je zklamáním, protože se nic nezmění a požadavky lidí, jako je zrušení feudálního práva, zavedení spravedlivých daní a vytvoření ústavy jsou ignorovány.

V reakci na zklamání z průběhu jednání generálních stavů se představitelé lidu (třetí stav) prohlásí Národním shromážděním a zaváží se k sepsání ústavy. S rostoucími nepokoji se Pařížané vzbouří a 14. července dobydou Bastilu.

Události v Paříži vyvolají na venkově tzv. Velký strach. Rolníci, kteří mají strach, že jim loupežníci najatí šlechtou zničí úrodu, se také vzbouří. Aby zastavilo nepokoje, Ústavodárné shromáždění odhlasuje zrušení privilegií (feudální právo, desátky), rovnost všech při výběru daní a před zákonem a vydává Deklaraci práv člověka a občana. Starý režim končí a Francie se stává konstituční monarchií.bastille.jpg

I když role krále v systému konstituční monarchie není zpochybňována, Ludvík XVI se pokusí o útěk. Je zadržen ve Varennes. Lid žádá jeho popravu, ale Shromáždění ho zprostí viny, aby zachránilo konstituční monarchii.

Francouzská šlechta v emigraci žádá panovníky okolních zemí, aby zasáhli. Jelikož král doufá, že bude evropskými mocnostmi vysvobozen, navrhuje vyhlásit Rakousku válku. Francie vstoupí do války a utrpí několik porážek.

Král je shledán vinným z nepříznivb3296835255359cbc2f29248ed0133e8.jpegé situace a nejradikálnější pařižští revolucionáři, sansculoti, se zmocní královského paláce. Shromáždění svrhne krále a odhlasuje vytvoření Konventu. Poté, co Francouzi porazí Prusy u Valmy, Konvent vyhlásí Republiku.

Později je nalezena tajná korespondence Ludvíka XVI s nepřáteli Revoluce a král je popraven.

Po smrti krále se evropské mocnosti spojí proti královražedné Francii. Aby země mohla čelit nepříteli, Konvent rozhodne povolat do zbraně 300 000 mužů, což vyvolá povstání ve Vendée. Pro zastavení nepokojů konvent nastolí Teror. Výbor pro veřejné blaho pod vedením Jakobínů se zbavuje nepřátel Revoluce, prvně Girondistů, skupiny, která byla u moci před Jakobíny, později žádny Francouz není v bezpečí před gilotinou. Teror je zastaven 9. thermidoru, když je popraven Robespierre a sesazena vláda Jakobínů.

Nový politický režim, který je nastolen se nazývá Direktorium. Generálové zde mají významnou úlohu v politickém životě, protože situace ještě není uklidněná a royalisté se snaží uchopit moc.